Monthly Archives

augustus 2012

McDonalds vestiging

By Nieuws

Zoals bekend heeft McDonalds plannen voor een nieuwe vestiging in Alkmaar West. De gemeenteraad besprak op 5 juli de mogelijkheid van twee locaties: bij de wielerbaan of naast de camping. Het bestuur van de wijkvereniging stuurde een brief aan alle fracties. Alle fracties hebben aangegeven de locatie bij de wielerbaan het meest geschikt te vinden. Wordt vervolgd.

brief Raadscommissie