Monthly Archives

november 2012

Welkom nieuwe wijkbewoners

By Nieuws

Met ingang van 1 november 2012 worden nieuwe wijkbewoners hartelijk welkom geheten in de buurt. De straatcontactpersonen van de wijkvereniging zullen de adressen van nieuwe huishoudens doorgeven aan het bestuur en de nieuwe bewoners een speciale editie van De Componist overhandigen. In dat boekje vindt u allerhande wetenswaardigheden over de Bergermeer en over de wijkvereniging.

Uiteraard hopen we dat nieuwe wijkgenoten ook lid worden van de wijkvereniging. Hoe dat moet kunt u elders op deze site lezen.

Omdat er vóór 1 november ook nieuwe buurtgenoten in de wijk zijn komen wonen plaatsen we hier deze speciale Componist.
Componist2012-nb