Plannen voor aanpak Westelijke Randweg

wegwerkEr lagen al een tijdje plannen om de Westelijke Randweg aan te pakken. Eind maart 2013 worden de intussen beperkte plannen besproken in een overleg van de Provinciale Commissie Mobiliteit en Wonen. Voor de Bergermeer is het van belang dat in de aangepaste plannen de kruispunten met de Huiswaarderweg en Bergerweg zullen worden aangepakt. Er zijn daar in dit stadium nog verschillende opties voor. Deze staan beschreven in een onderzoeksrapport. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Randweg Alkmaar Onderzoeksrapport