Monthly Archives

augustus 2013

28 Augustus 2013 start SportClub Bergermeer

By Nieuws

Angelique, Marian, Britt en SuzeWoensdag, 26 juni 2013 sloot SportClub Bergermeer (SCB) het seizoen 2012-2013 traditioneel af met een programma voor de dames en heren gezamenlijk buiten de zaal. Voor de derde achtereenvolgende keer werd door de leden gekozen voor Jeu des Boules bij Pétanque vereneging l’Autre Chemin. Drie speelronden met wisselende samenstelling van teams. De beker werd dit jaar opgeëist door  Suze Vader. Zij mag zich het komende seizoen kampioene SCB 2013 noemen. De hele gezellige avond was een waardige en sportieve afsluiting van het seizoen.

Woensdag, 28 augustus is weer de eerste trainingsavond om 19.00 uur de heren en om 20.00 uur de dames in de zaal aan de Beethovensingel 13. Natuurlijk staan de avonden weer onder leiding van een professionele en gediplomeerde trainster, want Britt zal de trainingen ook het komend seizoen leiden.

Kom gerust voor een proefles langs of mail voor informatie naar: sportclubbergermeer@gmail.com

Nieuwe bestemmingsplannen gunstig voor de woonwijken achter het station

By Nieuws

station_alkmaarDoor Karel Beentjes.

De gemeente is de afgelopen periode slagvaardig aan de gang geweest met bestemmingsplannen die van belang zijn voor de woonwijken achter het station: de Bergermeer, de Bergerhof en het Blaeustraatkwartier. Ook heeft de gemeente nu besloten hoe het verkeer tussen Bergerhof en het station eruit gaat zien. Ik wil met u de bestemmingsplannen doornemen en tenslotte het verkeersplan tonen dat op dinsdag 18 juni is gepubliceerd met een korte toelichting.

Bestemmingsplan Nuonterrein, aangenomen Gemeenteraad 15 november 2012
Het oude Nuonterrein aan de Helderseweg is ook het gebied waar vroeger de Alkmaarse Gemeente Gasfasbriek stond. De provincie Noord Holland en de gemeente Alkmaaren hebben samen de kosten van de sanering van de grond betaald. Er is nu een nieuw bestemmingsplan voor dit terrein. De gemeente wil er graag de politie en de G.G.D. huisvesten. Voor de bewoners is dit bestemmingsplan op een paar onderdelen van belang: de groenstrook langs het water van de Bergerringvaart wordt opnieuw ingericht. Dwars over het terrein beginnend bij de brug bij het Horizon College komt een nieuwe weg. Het slibvervoer vanaf de rioolzuivering gaat over deze weg en verdwijnt dan uit de Bergerhof en het Blaeustraatkwartier. Naast deze weg, aan de kant van het park De Oude Kwekerij, komt een fietspad en een voetpad. Deze twee paden komen uit op de brug tussen de zuivering en het park.Zo ontstaat een nieuwe doorgaande fiets- en wandelroute van park De Oude Kwekerij en de Bergermeer naar de Helderseweg.

Bestemmingsplan traverse, aangenomen Gemeenteraad 7 maart 2013
Met dit bestemmingsplan heeft de gemeente de traverse mogelijk gemaakt en er de maximale hoogte van benoemd. Hoe de traverse er precies uit gaat zien, is nog onbekend en ook de indeling van het pleintje bij de Bergerhof ligt nog op de tekentafel. Wel besloot de Gemeenteraad nu ook waar het tweede gedeelte van de Verlegde Kruseman van Eltenweg komt te liggen.

Bestemmingsplan Zuid West, aangenomen Gemeenteraad 21 mei 2013
Onder dit nieuwe grote bestemmingsplan vallen ook de drie woonwijken achter het station. Het gebied van de voormalige kwekerij heeft de bestemming openbaar groen gekregen en  zo heeft nu het Park De Oude Kwekerij zijn officiële status. Voor de Bergerhof geldt nog: de kwestie schuurtjes en luifels is aan de voorkant van de huizen is in dit bestemmingsplan niet geregeld. Het bestemmingsplan bevat wel de bepaling dat het College van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid hebben dit nader te regelen.

Beschikbaar stellen krediet voor stationsgebied door Gemeenteraad 13 juni 2013
Door dit besluit is nu ook het geld beschikbaar om de stationsplannen uit te voeren.

Verkeersplan tussen Bergerhof en Station, publicatie 18 juni 2013
In februari 2013 is de voorlaatste versie van de regeling van het verkeer gepresenteerd tijdens de voorlichtingsavond van Pro Rail. De bedoeling was dat een tweezijdig fietspad aan de kant van de Bergerhof, Horizon College en Rechtbank de fietsverbinding zou worden tussen Helderseweg en station. Bergerhofbewoner Rob Ebeling vond dit geen goed idee: voor automobilisten uit de Bergerhof zou het oprijden van de Kruseman van Eltenweg te moeilijk worden. Dit heeft geleid tot een nieuwe kritische blik bij de gemeente en een aanpassing van het verkeersplan door Marijn Sanders van de gemeente. Dit plan vindt u hieronder afgebeeld.

De conclusie is dat al deze plannen de leefbaarheid in de drie wijken achter het station zullen verhogen: meer groen en voor de Bergerhof minder verkeersoverlast.

Tekeningen plan 18-6-2013 _1_