Let op met de Firma Dakcontrol

By 21 januari 2014 Nieuws

schoorsteenVia een van de wijkbewoners werden wij geattendeerd op het volgende: er lopen mensen rond van de firma Dakcontrol die aangeven dat uw schoorsteen niet goed meer is of uw dakgoot gereinigd moet worden. We hebben een en ander nagezocht en vonden bijgaand berichtgeving:

De werkwijze is ongeveer als volgt. Voor een kleine prijs maken ze je goten schoon maar ‘zien’ vervolgens allemaal noodzakelijk meerwerk. Of je, onder lichte druk, even wil accepteren dat ze dat meteen even meenemen. Dat meerwerk kan in de honderden euro’s lopen.”

Er staat ook een reeks van klachten op Marktplaats en op Buurtlink

En tenslotte is er op het forum van Tros Radar ook een hoop ellende te vinden.