Monthly Archives

juni 2014

Buitenspeeldag groot succes

By Nieuws

BuitenspeelDag_zondernick_zonderjaartal_CMYK-600x482[1]Op 11 juni vond de Buitenspeeldag weer plaats, in de stralende zon. Meer dan 300 kinderen speelden op de Beethovensingel en het grasveld bij de school. Er waren weer allerlei nieuwe spelletjes bedacht, maar gelukkig kon er ook weer op paardjes gereden worden en kon je spijkerbroekhangen. De Buitenspeeldag wordt jaarlijks georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Melanaie, Liesbeth, Antoinette en Debby hebben vele uren in de voorbereiding gestoken. Op de middag zelf was er ook een hele ploeg mensen in de weer om alle spelletjes in goede banen te leiden. De Buitenspeeldag werd dit jaar gesponsord door de Wijkvereniging Bergermeer, Vomar, Restaurant De Fransman, Stefan de Vries, Fysiotherapie Adams, Albert Heijn, Kern8, Groot in Groen en Monkeytown. Iedereen die een bijdrage leverde aan de dag: van harte bedankt!

image

Feest in de polders

By Nieuws

BEM450-2Wij ontvingen dit bericht:

ALKMAAR – BERGEN – EGMOND – Onlangs werd de stichting ‘ Berger- en Egmondermeer 450 jaar ’ opgericht. De stichting stelt zich ten doel het 450-jarig bestaan van de droogmakerijen Berger- en Egmondermeer in 2015 op luisterrijke wijze te vieren.

Met een oppervlakte van 1200 hectare was de droogmakerij van de Berger- en Egmondermeer – een gezamenlijk project van de Lamoraal van Egmond en de Heer van Bergen – de grootste van de zestiende eeuw. Een historisch feit dat vraagt om een passende herdenking. Het karakteristieke landschap van de polders gelegen tussen duinen en strandwallen dient daarbij als decor.

De stichting kent een comité van aanbeveling, bestaande uit de burgemeesters van de drie betrokken gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het programma bestaat uit activiteiten en evenementen met aandacht voor de diverse aspecten van beide polders, zoals het leven en werk van de inwoners, agrarisch en ander economisch gebruik, natuur en landschap, recreatie, cultuur en cultuurhistorie. Naast het vieren van het historische feit gaat het daarbij ook om het leggen van contact tussen allen die zich – al dan niet bewust – aan de polders verbonden weten. Zo zijn de woonwijken Bergermeer en Hoefplan grotendeels in de polders gelegen. Iets waar veel inwoners niet direct weet van hebben. Komend najaar wordt een aanloop genomen tot het jubileumjaar met een lezingencyclus over de historie van beide polders. In het jubileumjaar vindt het programma plaats van maart tot oktober.

Vrienden van de stichting

Wie de initiatieven van de stichting een warm hart toedraagt kan vriend worden voor 25 euro per persoon of 45 euro voor twee personen. In 2015 zijn voor vrienden van de stichting vele privileges weggelegd. Op korte termijn helpt deze gift de organisatie van de activiteiten mogelijk te maken. Vriend worden kan door 25 of 45 euro over te maken naar NL76 RABO 0155 7427 60 t.n.v. BEM 450 jaar o.v.v. e-mailadres of, bij gebrek daaraan, naam en adres.

Meer informatie is binnenkort te vinden op www.bem450.nl Voor vragen of ideeën over de invulling van het programma: Stichting BEM 450, Egmondermeer 9, 1934 PN Egmond aan den Hoef, e-mail: BEM450@gmail.com

 

Park De Oude Kwekerij is open!

By Nieuws

logoSinds enkele dagen is het Park De Oude Kwekerij open voor bezoekers. De eerste fase is gereed, het ingezaaide gras al 2 keer gemaaid en iedereen is welkom. Het hele park is toegankelijk, alleen het openluchttheater is nog omheind, daar wordt heel binnenkort begonnen aan de bouw van de tribune. Het park wordt al volop gebruikt en is een aanwinst in de wijk!