Afgelopen maandag werden wij als bestuur en als bewoners van de Bergermeer verrast door de brief van de gemeente inzake de voorgenomen huisvesting van asielzoekers in het voormalige belastingkantoor. Wij hebben dinsdagavond de voorlichtingsavond van de gemeente bijgewoond en hebben overlegd over onze rol in deze.
We begrijpen de zorgen die in de wijk leven en willen de wijkbelangen behartigen waar mogelijk. Wanneer het besluit van de gemeente definitief wordt, zullen we daarom vanuit het bestuur met twee leden plaatsnemen in de door de gemeente aangekondigde omwonenden-commissie, waarin COA, politie, gemeente en omwonenden de randvoorwaarden voor een verantwoorde opvang bespreken. Wij denken daarbij in elk geval aan de volgende onderwerpen: zorg voor veiligheid binnen en buiten de opvanglocatie; extra facilitering van de scholen in de buurten; zinvolle dagbesteding voor de bewoners van de opvang.
We hebben begrepen dat de raadsvergadering over de voorgenomen huisvesting is verplaatst van 15 oktober naar 26 oktober.
Op 28 oktober is een tweede voorlichtingsavond van de gemeente. Een afvaardiging van het bestuur van de wijkvereniging zal daar aanwezig zijn, maar u bent daar natuurlijk ook van harte welkom.
Vragen over de voorgenomen huisvesting van asielzoekers kunt u aan de gemeente stellen via het speciale mailadres: asielzoekers@alkmaar.nl. Veel informatie is te vinden op de speciale website: www.alkmaar.nl/asielzoekers. Die site wordt regelmatig bijgewerkt.
Wilt u een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers dan kunt u terecht bij de WelkomWinkel van het Rode Kruis,
Hertog Aalbrechtweg 10, hulpvoorvluchtelingen.nl
We zullen u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen via onze website en Facebookpagina.

Leave a Reply