Monthly Archives

februari 2016

Buurtbemiddeling bij overlast

By Nieuws

“Zijn ze nou helemaal gek geworden..?”
Vandalisme, klussende buren, drugs, onjuist geparkeerde voertuigen (gedeeltelijk op het trottoir of dubbel op de rijbaan), scooters, pubers, tuingeschil en zelfs hondenpoep; van alles kan mensen tot wanhoop drijven.
Voorkom dat een klein voorval leidt tot een oplopende ruzie. Buurtoverlast is voor veel mensen een bron van frustratie, ergernis en woede. Vaak in die volgorde, want “met die man/vrouw valt toch niet te praten”. Totdat de bom barst en de opgekropte woede zich een weg naar buiten baant: “Idioot, zet die herrie zachter.” Maar de muziek dreunt harder en harder.

Ruim begrip
Buurtoverlast is een ruim begrip. Het omvat alle zaken waaraan bewoners zich ergeren, variërend van vuurwerkoverlast tot prostitutie. Sommige mensen voelen zich door de overlast ook onveilig. Daarom wil de bemiddelingskamer in samenwerking met de politie en u als bewoner, de overlast zoveel mogelijk verminderen. Niet iedereen ervaart hetzelfde onder overlast. Een hondenliefhebber ergert zich minder snel aan achtergelaten hondenpoep op het gras dan iemand die niet van honden houdt. Een klussende buurman is vaak vervelend voor buren met kleine kinderen. Ouderen lijken zich eerder te storen aan de moderne jeugd. Hiermee wordt gezegd dat de tolerantiegrens bij iedereen verschillend is.

Praat over ergernissen.
Overlast begint vaak bij frustratie over een klein voorval. Een volgende keer leidt zo’n zelfde voorval tot ergernis, en als die niet weggenomen wordt komt de woede. De kwestie is dan al geëscaleerd. Heeft u problemen met uw buren? Probeer het dan eerst samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld zonder zelf eerst in gesprek te gaan met de buren. Ervaring leert dat een goed gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling
Op uw verzoek kan buurtbemiddeling helpen om de verstoorde relatie tussen u en uw buren te herstellen. Bij elk conflict is het beter dat buren zelf hun situatie/probleem oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich opnieuw voordoet. Heeft u zelf problemen met uw buren? Neem dan gratis contact op met De Bemiddelingkamer voor informatie of hulp.

De Bemiddelingskamer
Telefoonnummer: 06-24368153
E-mailadres: info@debemiddelingskamer.nl
Website: www.debemiddelingskamer.nl