Een verhalencyclus uit de 3e eeuw voor Chr. over Gilgamesj en Enkidu. Hans van den Hogen, docent geschiedenis, weet er alles van en kan er fantastisch over vertellen! Hij zal uitleggen hoe dit verhaal via spijkerschrift-tabletten tot ons is gekomen, en natuurlijk ook wat de verhaallijn van dit epos inhoudt. Heb je belangstelling voor geschiedenis of houd je van verhalen? Kom dan op 12 oktober om 20 uur naar de Nic Beetsschool. Voor 2 euro kan je erbij zijn!

Leave a Reply