Monthly Archives

oktober 2017

4 november 2017 Natuurwerkdag in het Park

By Nieuws No Comments

Van het Park kregen we het volgende bericht:

Op zaterdag 4 november is het weer in het hele land Natuurwerkdag, zie https://www.natuurwerkdag.nl/index-home.php

Deze dag is bedoeld om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Het resultaat is dan a. er is weer lekker wat gedaan, b. we hebben plezier gehad met elkaar en misschien ook c. u hebt een aantal leuke nieuwe mensen leren kennen. Natuurlijk doen wij als Park ook weer mee.Wat we gaan doen is in ieder geval de Parkschuur opruimen, afval verwijderen, en waarschijnlijk de plekken met water (de Poel en de Speelgreppel) eens aanpakken.

De koffie en thee is om 9.30 uur klaar. Dan kunt u nog even wat drinken, en beginnen we om 10.00 uur met het werk.Als het lunchtijd is gaan we met zijn allen lekker een broodje eten. Om pakweg 15.00 uur is het wel weer eens einde dag.

Heeft u zin en tijd om te komen helpen? U bent van harte welkom!

Noteert u het vast? Vlak voor die datum komen we nog terug op welke klussen we dan bedacht hebben.Misschien heeft u een paar uur de tijd, misschien kunt u de hele dag, dat maakt niet uit. Bij het verdelen van het werk houden we rekening met wat bij u past en wat u leuk vindt om te doen. Graag tot dan!

 

16 november ALV en Tiny House

By Nieuws No Comments

Op 16 november is de Algemene Ledenvergadering. Zoals gebruikelijk starten we met een verhaal dat zich in of om onze buurt afspeelt. Onze gast is dit keer Marjolein Jonker. Zij woont naast de Gasfabriek in haar kleine huisje. Een ‘tiny house’. Het is geen caravan, maar een klein, zelfvoorzienend huisje, dat zij bewoont vanuit ideologische overwegingen. Marjolein zal ons alles vertellen over de tiny house beweging in Nederland en over haar ervaringen in het huisje.

De bijeenkomst start om 20 uur, vanaf 19.30 staat de koffie klaar. Locatie: Nic Beetsschool 1.

 De agenda van de vergadering, die dus start ná het verhaal van Marjolein Jonker:

 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 16 maart 2017
 5. Terugblik op zomeractiviteiten:
  • Bezoek waterzuivering
  • Buitenspeeldag
  • Muziek bij de Buren
  • BergermeerRun
  • Lezing Hans vd Hogen
 6. Begroting 2018 
 7. Belangenbehartiging:
  • AZC Robonsbosweg
  • Vijver Vomar
 8. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Koffiegroep voor ouderen

By Nieuws No Comments

Een van de minder bekende activiteiten van de wijkvereniging is de koffiegroep. Iedere vrijdagmiddag om 15.30 uur komt een groepje oudere wijkbewoners bij elkaar in de Rank. Doel van deze bijeenkomsten is om het onderlinge contact tussen de wat oudere wijkbewoners te versterken. Men drinkt een kopje koffie, later op de middag ook wel eens een wijntje. en praat over onderwerpen die men interessant vindt. Iedere middag bereidt een van de deelnemers een onderwerp voor, dat besproken wordt. Er zijn in totaal ongeveer 20 deelnemers, maar per keer zijn er meestal zo’n 10 – 12 bezoekers. Wilt u meer weten over deze groep, neem dan contact op met Joop Benard, 072 5120409.