Een van de minder bekende activiteiten van de wijkvereniging is de koffiegroep. Iedere vrijdagmiddag om 15.30 uur komt een groepje oudere wijkbewoners bij elkaar in de Rank. Doel van deze bijeenkomsten is om het onderlinge contact tussen de wat oudere wijkbewoners te versterken. Men drinkt een kopje koffie, later op de middag ook wel eens een wijntje. en praat over onderwerpen die men interessant vindt. Iedere middag bereidt een van de deelnemers een onderwerp voor, dat besproken wordt. Er zijn in totaal ongeveer 20 deelnemers, maar per keer zijn er meestal zo’n 10 – 12 bezoekers. Wilt u meer weten over deze groep, neem dan contact op met Joop Benard, 072 5120409.

Leave a Reply