Op 16 november is de Algemene Ledenvergadering. Zoals gebruikelijk starten we met een verhaal dat zich in of om onze buurt afspeelt. Onze gast is dit keer Marjolein Jonker. Zij woont naast de Gasfabriek in haar kleine huisje. Een ‘tiny house’. Het is geen caravan, maar een klein, zelfvoorzienend huisje, dat zij bewoont vanuit ideologische overwegingen. Marjolein zal ons alles vertellen over de tiny house beweging in Nederland en over haar ervaringen in het huisje.

De bijeenkomst start om 20 uur, vanaf 19.30 staat de koffie klaar. Locatie: Nic Beetsschool 1.

 De agenda van de vergadering, die dus start ná het verhaal van Marjolein Jonker:

 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 16 maart 2017
 5. Terugblik op zomeractiviteiten:
  • Bezoek waterzuivering
  • Buitenspeeldag
  • Muziek bij de Buren
  • BergermeerRun
  • Lezing Hans vd Hogen
 6. Begroting 2018 
 7. Belangenbehartiging:
  • AZC Robonsbosweg
  • Vijver Vomar
 8. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Leave a Reply