Het bestuur van de Wijkvereniging Bergermeer wenst u hele fijne kerstdagen en een prachtig 2018. We nodigen u van harte uit op de Nieuwjaarsborrel op 13 januari (zie elders op dee site).