Monthly Archives

februari 2018

Park zoekt ideeën

By Nieuws No Comments

Beste Vriendin/Vriend van Park de Oude Kwekerij,

We willen u vragen om mee te denken, namelijk over het volgende:

De aanleg van het Park is wel klaar (eerder noemden we dat fase II). We zitten dus nu in een nieuwe fase, fase III.Het Park is een natuurgebied en het is een recreatiegebied, voor actieve en passieve recreatie. Het is ook een plek voor samenkomen en voor samen dingen doen. Misschien zijn er meer functies.

We weten nog niet wat we de komende periode (denk eens aan 5 jaar) zouden willen realiseren. We willen daar wel ideeën over vormen. Wilt u ons daarbij helpen en met uw ideeën komen?

Misschien heeft u bijvoorbeeld ideeën over

  • Wat is een passende natuurontwikkeling bij dit Park
  • Wat zouden mooie activiteiten zijn die we moeten gaan doen
  • Hoe zouden we kinderen meer kunnen betrekken bij alles wat er gebeurt in het Park
  • Wat kunnen we als Park betekenen voor tieners (10 tot 18 jaar)

Nu gaan we dus ideeën verzamelen. De volgende stap is kijken wat er mogelijk is. Stap 3 is er een samenhangend geheel van maken, dat bespreken met elkaar, het eens worden, en starten met het realiseren.

Uw reactie zien we graag uiterlijk op 15 maart.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! We zijn erg benieuwd.

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Vrienden van het Park de Oude Kwekerij

 

Walter Wildöer, secretaris

  1. 06 5384.8457

@ wildo010@planet.nl