Op 22 maart starten we om 20 uur de algemene ledenvergadering met het inmiddels beroemde voorprogramma. Dit keer gaan we het hebben over elektrisch rijden. Hoe kom je aan een laadpaal, wat kost zoiets, en kan je elektrisch op vakantie? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord door Elger Snikkenburg. Dave Hofmans rijdt nu nog hybride, maar heeft op 22 maart een fonkelnieuwe Tesla. Daar heeft ie vast veel over te vertellen!

Aansluitend vergaderen we aan de hand van de agenda:

 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de ALV van 16 november
 5. Financieel jaarverslag over 2017
 6. Verslag van de kascommissie: zie hieronder
 7. Benoeming kascommissie 2018
 8. Belangbehartiging
  1. Verkeerssituatie Beethovensingel
  2. Verbouwing Univé gebouw
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

De vergadering vindt plaats in de Nic Beetsschool 1.

Leave a Reply