Algemene Ledenvergadering 15 november

By 29 oktober 2018 Nieuws

Op 15 november vindt de ALV plaats. We beginnen om 20.00 uur in de aula van de Nic. Beetsschool. In het voorprogramma zal Yolande de Bont ons vertellen hoe de cursus Reanimatie eruit gaat zien en wat reanimeren betekent. Je kunt je ook opgeven voor de cursus, in eerste instantie zijn 8 deelnemers welkom.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Mededelingen van het bestuur: Anneke Dirkx en Miente van Halen treden af.
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag van de ALV maart 2018
  5. Begroting 2019
  6. Terugblik op activiteiten 2018
  7. Belangenbehartiging – oversteekplaats Beethovensingel
  8. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er een borreltje.

Leave a Reply