Monthly Archives

november 2020

Algemene Ledenvergadering 19 november 2019

By Agenda, Nieuws

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op 19 november 2020, online via Zoom.

Als gevolg van alle eisen en restricties rondom het Corona-virus hebben wij besloten de ledenvergadering deze ronde voor iedereen toegankelijk te maken op zeer veilige afstand. We zullen de vergadering namelijk online organiseren. U moet zich hiervoor aanmelden!

Klik hier om u aan te melden

 

Agenda

  1. Mededelingen van het bestuur
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag van de ALV van 12 maart 2020
  5. Begroting 2021
  6. Evenementen 2021
  7. Rondvraag
  8. Sluiting