De Componist

De componist is de wijkkrant van de Bergermeer en verschijnt 4 keer per jaar. In de componist vindt u alles over de wijkvereniging en haar activiteiten. Ontdek het laatste nieuws over de buurt, krijg informatie over evenementen en lees over initiatieven die de wijk verbeteren.

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan de componist dan kunt deze mailen naar componist@wijkverenigingbergermeer.nl

Hieronder  vindt u de data waarop artikelen ingeleverd dienen te zijn om op tijd gepubliceerd te kunnen worden.

  • componist juni : 15 mei 2023
  • componist september: 15 augustus 2023
  • componist december: 15 november 2023

Adverteren in componist

Wilt u de wijkvereniging financieel ondersteunen? Dan kunt u adverteren in componist. Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor het plaatsen van een advertentie.