De Componist

De wijkkrant van de Bergermeer heet “De Componist”, geïnspireerd door de straatnamen. De Componist verschijnt 4 keer per jaar. In De Componist staan alle zaken die voor wijkbewoners van belang zijn. De redactie wordt uitgevoerd door het bestuur.