Zonder leden geen vereniging

De wijkvereniging bestaat bij gratie van haar leden. Woont u in de Bergermeer dan zou u lid kunnen worden van de wijkvereniging.

De contributie vormt een belangrijke inkomstenpost. Zo geven we subsidie aan diverse activiteiten, zoals Buitenspeeldag, Muziek en Kunst bij de Buren en de Bergermeerun.

Ook treden we op als vertegenwoordigers van de wijk en laten we de mening van de wijk horen bij gemeentelijke plannen. Dat kunnen we alleen maar doen als we voldoende draagvlak in de wijk hebben.Dat kunnen we alleen maar doen als we voldoende draagvlak in de wijk hebben. De contributie bedraagt € 7,50 per adres.

U kunt lid worden of lid blijven door dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL75INGB0003583596 tnv Wijkvereniging Bergermeer.

Sponsoren wijkvereniging Bergermeer