Algemene Leden Vergadering

Donderdag 12 maart 20:00

21
straten
941
woningen
2025
bewoners
120
bedrijfsvestigingen

Het laatste nieuws:

Stukken ALV 12 maart 2020

| Algemeen | No Comments
De winst- en verliesrekening incl. balans over 2019 en de verklaring van de kascommissie treft u op de publicaties & downloads pagina.

Nieuwjaarsborrel 2020

| Agenda, Nieuws | No Comments
Het bestuur van de Wijkvereniging Bergermeer nodigt je uit voor de Nieuwjaarsborrel 2020! Datum: zaterdag 11 januari Tijd: van 16:00 tot 18.30 uur Plaats: Nic. Beetsschool 1 Op 11 januari…

Begroting 2020 & jaarcijfers 2018

| Algemeen, Nieuws | No Comments
Onze penningmeester heeft de begroting voor 2020 opgesteld. Deze begroting wordt aan u ter beschikking gesteld zodat u er kennis van kunt nemen. Bij vragen kunt u zich richten tot…

Zonder leden geen vereniging!

De wijkvereniging bestaat bij gratie van haar leden. Zonder leden geen vereniging! Woont u in de Bergermeer dan zou u lid kunnen worden van de wijkvereniging. De contributie vormt een belangrijke inkomstenpost. Zo geven we subsidie aan diverse activiteiten, zoals de Buitenspeeldag, Muziek en Kunst bij de Buren en de Bergermeerun. Ook treden we op als vertegenwoordigers van de wijk en laten we de mening van de wijk horen bij gemeentelijke plannen. Dat kunnen we alleen maar doen als we voldoende draagvlak in de wijk hebben.

Lid worden

Onze sponsoren: