Bestuur:

Wiebe den Hartogh
Voorzitter

Leharkade 15
06 20 62 22 17
voorzitter@wijkverenigingbergermeer.nl

Jeanette Holt
Secretaris

06 52 06 53 63
secretaris@
wijkverenigingbergermeer.n

Louis Kramer
Penningmeester

Verdistraat 4
06 20 56 77 71
louis@
wijkverenigingbergermeer.nl

Elger Snikkenburg
Bestuurslid

Berliozstraat 5
06 29 44 75 56
elger@
wijkverenigingbergermeer.nl

Maik Passchier
Bestuurslid

Leharkade 5
06 14 67 18 15
maik@
wijkverenigingbergermeer.n

Rita Hellemons-Pilon
Bestuurslid

Verdistraat 90
06 51 47 65 29
rita@
wijkverenigingbergermeer.nl

Eefje Donkersloot-Groothuizen
Bestuurslid

Mendelssohnstraat 11
06 21 89 76 43
eefje@
wijkverenigingbergermeer.nl

Merel Meinen
Bestuurslid

Offenbachstraat 42
06 29 62 33 60
merel@
wijkverenigingbergermeer.nl

Zonder leden geen vereniging!

De wijkvereniging bestaat bij gratie van haar leden. Zonder leden geen vereniging! Woont u in de Bergermeer dan zou u lid kunnen worden van de wijkvereniging. De contributie vormt een belangrijke inkomstenpost. Zo geven we subsidie aan diverse activiteiten, zoalsBuitenspeeldag, Muziek en Kunst bij de Buren en de Bergermeerun. Ook treden we op als vertegenwoordigers van de wijk en laten we de mening van de wijk horen bij gemeentelijke plannen. Dat kunnen we alleen maar doen als we voldoende draagvlak in de wijk hebben.

Lid worden