Bestuur:

Wiebe den Hartogh
Voorzitter

voorzitter@wijkverenigingbergermeer.nl

Leharkade 15
0620622217

 • Bergermeerrun

Jeanette Holt
Secretaris

06 52 06 53 63
secretaris@
wijkverenigingbergermeer.nl

 • Vomar
 • Regiegroep wijk West
 • Muziek bij de Buren

Jacques Vlotman
Penningmeester

Mozartlaan 22
06 55772817
penningmeester@
wijkverenigingbergermeer.nl

 • FinanciĆ«n
 • Ledenadministratie

Elger Snikkenburg
Bestuurslid

Berliozstraat 5
06-29 447 556
elger@
wijkverenigingbergermeer.nl

 • Buitenspeeldag
 • Bergermeerrun

Maik Passchier
Bestuurslid

Leharkade 5
06 14671815
maik@
wijkverenigingbergermeer.nl

 • Leefbaarheid
 • Bergermeerrun

Margaret Sutmuller
Bestuurslid

margaret@
wijkverenigingbergermeer.nl

Sweelincklaan 65
072 5128430

 • Kunst bij de Buren

Zonder leden geen vereniging!

De wijkvereniging bestaat bij gratie van haar leden. Zonder leden geen vereniging! Woont u in de Bergermeer dan zou u lid kunnen worden van de wijkvereniging. De contributie vormt een belangrijke inkomstenpost. Zo geven we subsidie aan diverse activiteiten, zoalsBuitenspeeldag, Muziek en Kunst bij de Buren en de Bergermeerun. Ook treden we op als vertegenwoordigers van de wijk en laten we de mening van de wijk horen bij gemeentelijke plannen. Dat kunnen we alleen maar doen als we voldoende draagvlak in de wijk hebben.

Lid worden