Een fijne woonomgeving voor iedereen

Burenruzie of een conflict?

In maar liefst 85% van de gemeenten in Nederland kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars. Zo ook in de gemeente Alkmaar.

Buurtbemiddeling Alkmaar vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Buurtbemiddeling wordt door de Gemeente Alkmaar, Woningbedrijven en Politie erkend als belangrijke mogelijkheid om een burenirritatie effectief op te lossen.

Wat kun je zelf doen?

Zijn er tips? Ja! Zo vroeg mogelijk met buren praten is verreweg de beste oplossing. Aanbellen en vragen of het uitkomt om iets te bespreken is de eerste stap. Je kunt alvast vertellen waar je last van hebt en of de buren misschien ook wel eens overlast ervaren. Buren doen er verstandig aan dit te doen voordat de ergernis te hoog is opgelopen; zo is de kans het grootst dat er rust blijft in het gesprek. Wanneer buren vertellen welke gevolgen de overlast heeft, vergroot dit het begrip van de ander.

Deze tips en meer staan op de website van De Bemiddelingskamer  www.debemiddelingskamer.nl of de landelijke website www.problemenmetjeburen.nl

Als een gesprek niet helpt of als buren niet weten hoe zij hun burenconflict kunnen aanpakken, dan mogen zij een beroep doen op een bemiddeling bij De Bemiddelingskamer. Buurtbemiddeling Heerhugowaard heeft goed getrainde, deskundige vrijwillige bemiddelaars binnen de eigen gemeente die burenrelaties helpen vlot te trekken. De bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel, zijn onpartijdig en alle informatie is vertrouwelijk.

Als buren eenmaal met elkaar om de tafel gaan, komt het bijna altijd goed! Buurtbemiddeling werkt het best als het zo snel mogelijk wordt ingezet; des te ­groter is de kans op een oplossing.

 

Contactgegevens:

Voor informatie, advies of bemiddeling? Neem gerust contact met ons op!
De Bemiddelingskamer Alkmaar thuis in buurtbemiddeling
Telefoonnummer: 06-24 368 153 of mail info@debemiddelingskamer.nl

Interesse om bemiddelaar te worden? Onze vacature kunt u lezen op: www.debemiddelingskamer.nl

 

Buurtbemiddeling is een initiatief van de Gemeente Alkmaar en woningcorporaties Woonwaard, van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen en Wooncompagnie.