Inmiddels zal vrijwel iedereen de termen Zoom, Microsoft Teams, Classroom, Skype, etc. wel eens gehoord hebben en er ook mee te maken hebben gehad. Vorig jaar hadden we met de ALV binnen de wijkvereniging de primeur om dit digitaal te doen. Ook deze ALV zullen we wederom digitaal verzorgen.

We zullen het net als de vorige keer zo kort en bondig mogelijk houden, dus ook deze keer beperken wij ons tot de inhoudelijke stukken. Ondanks dat hopen wij jullie natuurlijk in grote getale te mogen ontvangen.

Het enige dat u hoeft te doen om bij de vergadering aanwezig te zijn is door u aan te melden. Wij sturen vooraf een link zodat u om 20.00 uur kunt inloggen.

Hopelijk tot de 18de maart!

AGENDA

 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Bestuur
  1. Nieuwe bestuursleden
  2. Penningmeester
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag van de ALV van 18-11-2020 (PDF)
 6. Vaststelling jaarcijfers
 7. Controle (en benoeming) kascommissie
 8. Evenementen 2021
 9. Rondvraag
 10. Sluiting