Category

Nieuws

Nieuwjaarsborrel 2020

By Agenda, Nieuws

Het bestuur van de Wijkvereniging Bergermeer
nodigt je uit voor de Nieuwjaarsborrel 2020!

Datum: zaterdag 11 januari
Tijd: van 16:00 tot 18.30 uur
Plaats: Nic. Beetsschool 1

Op 11 januari ontvangen wij je vanaf 16:00 met bubbels om te proosten op een mooi nieuw jaar!

Daarna zijn alle drankjes slechts € 1,00: het Happy Hour van de Wijkvereniging! Kids drinken gratis!

Nieuw dit jaar: je kunt ook gewoon pinnen!

Muziek is geen probleem: we draaien wat jullie willen!
We maken samen met jullie de TOP 2019 en laten die tijdens de borrel horen.
Mail je favoriete nummer naar maik@ergowebshop.nl.

Kinderen kunnen knutselen en schilderen, opnieuw in de aula. We zetten ze niet in de gang!

Dus kom, neem je kinderen, ouders en buren mee, en maak er een gezellige middag van!

Begroting 2020 & jaarcijfers 2018

By Algemeen, Nieuws

Onze penningmeester heeft de begroting voor 2020 opgesteld. Deze begroting wordt aan u ter beschikking gesteld zodat u er kennis van kunt nemen. Bij vragen kunt u zich richten tot onze penningmeester.

U kunt de begroting als PDF document downloaden via onderstaande knop:

Download hier de begroting 2020 (PDF)

 

Ook de jaarcijfers 2018 zijn door de penningmeester beschikbaar gemaakt. U kunt deze als PDF document downloaden via onderstaande knop:

Download hier de jaarcijfers 2018 (PDF)

 

 

 

Informatie JOL 2019

By Agenda, Nieuws

Vereniging JOL-Bergerhof bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die voor dit verantwoordelijke werk belangeloos een deel van de eigen vakantie beschikbaar stelt om ruim 200 kinderen van maandag 12 t/m donderdag 22 augustus plezier te bezorgen. Het thema van dit jaar is

MAGIE

Wij willen  u duidelijk en volledig informeren over de duur van onze activiteiten, de globale tijden waarop ze plaats vinden en de persoon met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft. Persoonlijk langskomen is natuurlijk ook mogelijk en wel zo gemakkelijk, onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen wij dan uw vragen beantwoorden.

De JOL vind plaats in het Stadspark de oude Kwekerij. http://www.parkdeoudekwekerij.nl/

Het opbouwen duurt van di. 6 aug. t/m zondag 11 augustus

De eerst week met kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 12 augustus t/m vrijdag avond 16 augustus. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot globaal 16.00

In het tussenweekend op zaterdag 17 en 18 augustus zijn er geen kinderactiviteiten.

Op zaterdag 17 augustus geniet de leiding van een besloten feest.

De tweede week met  kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 19 augustus en duurt t/m donderdag avond. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot globaal 16.00.

Het opruimen vindt plaats op vrijdag 23 augustus

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met onze activiteiten op:

Vrijdag 16 augustus tijdens onze open avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Donderdag 22 augustus tijdens onze slotavond van 18.45 tot 22.30

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BEGRIP

Het Jolteam.

Contact JOL-Bergerhof,

Lien Kroon (Project leider) of Rosalien van Reenen (Voorzitter)
0633697297
info@jolbergerhof.nl
www.jolbergerhof.nl

Jaarverslag 2018

By Nieuws

WIJKVERENIGING BERGERMEER

JAARVERSLAG 2018

Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit Anneke Dirkx, voorzitter,

Miente van Halen, secretaris, Jacques Vlotman, penningmeester en de leden Joost van Drunen, Maragaret Sutmuller, Tinie de Winter.

Als nieuwe bestuurslid meldde zich tijdens de vergadering van 23 januari Wiebe den Hartogh, voorlopig voor de tijd van 1 jaar.

Het bestuur telt daarmee 8 leden, een ‘luxe’, want de Statuten eisen minimaal 7 leden……

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde 7 maal.

Twee maal werd een Algemene Ledenvergadering gehouden:

Op 22 maart schetsten de heren Elger Snikkenburg en Dave Hofmans een steeds bekender toekomstbeeld: de electrische auto.

Elger belichtte de –al weer oudere- hybride die zich zelf oplaadt maar bij een lege accu terugvalt op benzine, Dave promootte zijn Tesla, ‘wonder op wielen’uit het brein van Elon Musk.

Op 15 november gaf mevrouw Yolanda de Bont alvast een voorzetje voor een cursus reanimeren.

Tijdens het zakelijk gedeelt werd zowel in maart als in november aandacht besteed aan twee verkeersknelpunten:

* Op het kruispunt Beethovensingel/Bernhard Zweersstraat, een punt waar veel schoolkinderen van De Rank en de Nicolaas Beetsschool oversteken, werd de verkeersdrempel verwijderd.

* Sinds de verbouw van het Univé gebouw en het Kadaster neemt de verkeersdruk op de ‘Paardenrotonde’ sterk toe.

Aan het eind van de vergadering van 15 november moesten bestuur en leden helaas afscheid nemen van voorzitter Anneke Dirkx.

Activiteiten

Nieuwjaarsborrel op zaterdasg 13 januari

De borrel werd bezocht door ca 90 volwassenen en 20 kinderen en ‘supergezellig’genoemd. De kinderen tekenden/knutselden op het podium, een goede greep waarbij ononderbroken toezicht verzekerd was.

De Nationale Straatspeeldag op woensdag 13 juni

Het – geroutineerde- team van organisatoren zorgde voor een perfecte organisatie zodat ca 360 kinderen zich naar hartenlust konden vermaken met de bekende straatspelletjes.

Kunst bij de Buren op zondag 1 juli

De Kunstroute 2018 onderscheidde zich van vorige jaren door twee extra elementen:

* In de aula van de Nicolaas Beetsschool taxeerde Larry Koning van 11.00 – 13.00 uur een gevarieerd aanbod van Kunst of Kitsch, daarbij kundig gesecondeerd door een welbespraakte Jan Luiyf.

* Van 14.00-16.30 uur verzorgde Sophie Zwartjes een workshop ‘selfie schilderen’.

Elf kinderen namen deel, zodat een tweede geplande sessie niet doorging.

* De geringe opkomst was stellig mede te wijten aan het uitzonderlijk warme weer.

De deelnemers genoten zeer van bovengenoemde activiteiten; ze zijn stellig voor herhaling vatbaar.

De warmte had ook zijn weerslag op de ‘Kunstroute’. Er was veel te zien: schilderijen, beelden, foto’s, keramiek, sieraden, hoeden en maskers op 16 locaties.

Een gemiddeld aantal bezoekers van 45 per locatie was aanzienlijk lager dan in vorige jaren.

De Bergermeer Run op zaterdag 29 september

De Run werd voor de derde keer georganiseerd en de organisatoren krijgen dit evenement ‘helemaal in de vingers’.

Ca 100 kinderen en 150 volwassenen schreven zich in.

Ook voor de derde keer werd er gelopen onder fraaie omstandigheden langs een mooi circuit: door Het Park, langs de Rioolwaterzuivering , Gasfabriek en atletiekbaan.

Als Goed Doel werd gekozen de Vrienden Stichting Mee, een organisatie die jongvolwassenen financiëel ondersteunt om te kunnen sporten bij een vereniging.

Aan de Stichting kon € 1750,- worden overgedragen.

De organisatoren Joost,Maik en Wiebe zien al uit naar de volgende Run:

28 september 2019…..

De vrijwilligersbijeenkomst op 16 oktober

Zo’n 30 vrijwilligers bezochten de ‘vrijwilligersborel’

Het initiatief werd zeer op prijs gesteld en verdient een vast gegeven te worden.

De Kopje-koffiegroep

Ook dit initiatief is intussen niet meer weg te denken. De GBS De Rank

(thans LEV Scholengroep West Nederland) vond, hoewel kampend met lokalenkrapte,

ruimte om gastvrijheid te verlenen op elke vrijdag van 15.15 – 17.30 uur.

Het bestuur besloot de groep te ondersteunen met een bijdrage van € 300,-

Belangenbehartiging

AZC

Het AZC werd gesloten waarbij tevens een eind kwam aan het Omwonendenoverleg,

waaraan bestuurslid Joost van Drunen namens de wijkvereniging deelnam.

Stratenplan hoek Beethovensingel/Kalmanstraat

Meermalen vroegen we de afgelopen jaren om een overzichtelijke kaart van onze wijk.

Die komt er defintief niet: de Gemeente is van mening dat ieder over voldoende eigen navigatiemiddelen beschikt.

Nu is er een kaart van het centrum van Alkmaar, waarvoor in de zomer regelmatig fietsers wellicht tevergeefs bestuderen hoe ze een mooie fietsroute naar de kust vinden……

Appartementen in de Rogier v.d.Weijdestraat

Een verzoek aan de makelaar om een tweede informatieavond werd niet gehonoreerd.

Inmiddels zijn wel de bouwvergunningen verstrekt.

Naast zorg over de verkeersdruk op de Paardenrotonde is er ook twijfel over de capaciteit van de parkeerplaatsen.

Wegonderhoud

We attendeerden de Gemeente op klachten van ouderen omtrent de slechte aansluiting van het trottoir met het wegdek aan de voor- en zijkant van de Vomar. De aansluiting is intussen verbeterd.

Verkeersproblemen in de wijk

De wijk verjongt en dat is ook te merken aan het aantal kinderen dat twee of vier keer per dag zijn weg vindt naar de schoolgebouwen.

Met de buurtvereniging Blaeustraatkwartier werd aan de Gemeente verzocht de oversteek Jan van Scorelkade-Beethovensingel te beveiligen met een zebrapad.

De Gemeente is echter van oordeel dat zebrapaden slechts schijzekerheid bieden

Tot verbazing van velen werd bij het kruispunt Beethovensingel/Bernard Zweersstraat-

Leharkade de verkeersdrempel weggehaald, waardoor ‘een eiland met aan beide zijden een racebaan is onstaan’. Het leidde tot correspondentie tussen het bestuur en de Gemeente.

Het bestuur bepleitte de aanleg van een schoolzone, zoals ook aan de oostzijde van de Beethovensingel. Tweede keus: een zebrapad.

Beide opties werden door de Gemeente verworpen.

Na een gesprek met de voorzitter van de wijkvereniging, heeft mevrouw

Maaike Kardinaal, raadslid voor Groen Links, bij het College van B&W de standpunten van bestuur ondersteund. Ook hierop reageerde B&W afwijzend.

Vervolgens heeft Groen Links op 5 november een motie ingediend:

vanuit de overwegingen dat verkeersveiligheid voor kinderen voorop moet staan, dat lopers en fietsers kwetsbaar zijn en veel ouders in Alkmaar zich hierover zorgen maken,werd B&W verzocht in kaart te brengen waar en welke concrete verbeteracties nodig en haalbaar zijn.

De motie werd door alle fracties gesteund, m.u.v. de VVD.

Op 7 december j.l. organiseerde de gemeenteraad van Alkmaar in de Alkenhorst (Hoefplan) een ‘Rondje Raad West’ om in gesprek te gaan met de de inwoners.

Ook daar hebben we (spreektijd 3 minuten…) bovenstaande problemen aan de orde kunnen stellen. Het bestuur zal de volgende stappen van de Gemeente met argusogen volgen.

Ten slotte: Het Park

Het is verheugend dat elk jaar meer initiatieven worden ontplooid.

Het Parkhuis werd in gebruik genomen en is beschikbaar voor bijeenkomsten.

Er werd een proef genomen met koffiedrinken op donderdagochtend.

Op donderdagavond is het repetitieruimte voor de nieuwe zanggroep ‘Het Kwekerij Koor’.

De voorzitter trad in november j.l. af. Gelukkig meldde zich Elger Snikkenburg als opvolger. De secretaris treedt in maart af en presenteert hierbij zijn laatste jaaroverzicht.

Hopelijk meldt zich ook voor deze vacature een opvolger, zodat een vernieuwd bestuur in 2019 met eigen stijl onze belangen kan behartigen en onze wijk –nog- leefbaarder kan maken.

Alkmaar, 2 januari 2019 Miente G. van Halen, secretaris

Muziek bij de Buren 23 juni 2019

By Agenda, Nieuws
Beste wijkbewoners,
Blokkeer alvast in uw agenda: Zondagmiddag 23 juni organiseert de wijkvereniging Bergermeer wederom Muziek bij de Buren. Een aantal buurtbewoners stelt hun huis beschikbaar voor muzikanten. Er worden diverse genres aangeboden en er kan weer gekozen worden voor 3 concertjes van ca 20 tot 25 minuten. In totaal zal deze concertenreeks duren van 15:00 tot 17.00 uur. Denkt u erover om uw huis ook beschikbaar te stellen ? Neem dan voor verdere informatie contact op met Elly Bootsma viaellybootsma@me.com.
Vanzelfsprekend hopen we op een hoge opkomst ! Houd de website en De Componist in de gaten voor aanvullende informatie. Alvast graag tot 23 juni !

Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

By Agenda, Nieuws

Op 21 maart vindt de ALV plaats. Inloop vanaf 19:30 uur, start 20.00 uur in de aula van de Nic. Beetsschool. In het voorprogramma kunt u kennis maken met twee nieuwe functionarissen van Alkmaar-West.  Jos Sinnege onze gebiedsconsulent, ‘verbindingsofficier’ tussen wijk en Gemeente. Tevens wegwijzer voor wie een weg zoekt bij gemeentelijke instanties. Zeer ervaren in het werk voor de wijk. Daarnaast maakt u kennis met Bert Been, wijkagent voor Alkmaar-West. Van hem horen we hoe het staat met de veiligheid in onze stad en onze omgeving.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Benoeming van de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag van de ALV van 15 november (2018) Notulen ALV november (2)
 6. Financieel jaarverslag 2018 Winst en Verlies + Balans 2018 ALV (1)
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Benoeming kascommissie 2019
 9. Belangenbehartiging – verkeerssituatie Beethovensingel – drukte op de paardenrotonde
 10. Vacature secretaris
 11. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er een borreltje.

De voorzitter stelt zich voor

By Algemeen, Nieuws

Elger Snikkenburg

Beste bewoners van de ‘Bergermeer’,

Even voorstellen. Mijn naam is Elger Snikkenburg en toen deze wijk nog een grote bouwput was stond mijn wieg in Amsterdam. Daar heb ik een groot deel van mijn leven doorgebracht maar Mokummer ben ik al lang niet meer. Werken doe ik daar nog wel als jurist bij de grootste bank van Nederland. Dat ik daarbij direct uitkijk op de Johan Cruijff Arena kan mij niet deren, je weet dat je bijna thuis bent als je het AFAS stadion ziet.

Het Amsterdamse voor Haarlem verruilen bleek een goede zet. Daar heb ik mijn Franse vrouw leren kennen en is onze oudste geboren. Dat laatste was ook gelijk de reden om naar de Bergermeer te verhuizen. Ons appartementje was daar niet op berekend. Onze jongste zag het levenslicht vervolgens niet lang daarna in het MCA.

Inmiddels wonen we hier alweer zo’n tien jaar en is het gezin uitgebreid met een hond. Het leuke daarvan is dat je veel meer door de buurt wandelt en met veel meer mensen een praatje maakt. Dan valt het des te meer op wat een mooie wijk dit is en hoeveel leuke en interessante mensen daar wonen. Via de wijkvereniging wordt dat hopelijk alleen maar meer.

Toen ik gevraagd werd om de rol van voorzitter op mij te nemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Pas als je het van wat dichterbij bekijkt zie je wat een positieve invloed de vereniging op de wijk heeft. Soms heel zichtbaar, via de activiteiten die worden georganiseerd en het blaadje dat u nu leest maar soms ook wat meer op de achtergrond via inspraak, het aanvragen van subsidies voor wijkgerelateerde zaken en het ondersteunen van initiatieven vanuit de wijk (zoals de buitenspeeldag). Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren en ik hoop u ook.

Selfie schilderen: hoe & wat

By Nieuws

1 juli: Selfie schilderen voor kids in de Bergermeer.
Is jouw kind ook zo gek van selfies maken ? Geef hem of haar dan op voor het maken van een ECHTE selfie. Ook deze activiteit vindt plaats in de aula van de Nicolaas Beetsschool.
Onder de inspirerende leiding van Sophie Zwartjes wordt er voor kinderen vanaf 7 jaar een workshop gehouden:

Workshop : 14.00 – 15.00 uur

Omdat Sophie ook een korte introductie geeft over de indeling van het gezicht moeten we de minimum leeftijd van 7 jaar aanhouden. Kosten per kind: € 2,00 te betalen voor aanvang van de workshop. Hiervoor kan de jonge kunstenaar het product mee naar huis nemen. Aanmelden kan via vebo@chello.nl onder vermelding van ‘Selfie schilderen’.

Vermeld hierbij de naam van het kind / de kinderen en de leeftijd. Het enige dat uw kind mee moet nemen is een spiegel, zodat het eigen gezicht bekeken kan worden om daar een mooie ‘selfie’ van te schilderen. Voor alle overige materialen wordt gezorgd.

Wat: Selfie schilderen
Wanneer: 1 juli, 14-15 uur
Waar: Nic. Beetsschool 1, in de aula
Wie: kinderen ouder dan 7 jaar
Kosten: € 2,- per kind
Aanmelden: vebo@chello.nl
onder vermelding van Selfie schilderen – workshop 1 of 2 en hoeveel kinderen

Kunst & Kitsch: hoe & wat

By Nieuws

Op 1 juli, tussen 11.00 – 13.00 uur, vindt in de aula van de Nic. Beetschool de Bergemeervariant van Tussen Kunst & Kitsch plaats. Larry Koning (van Kunsthandel Koning, Scheldestraat 29 in Alkmaar) zal als deskundige zijn oog laten gaan over zaken die u, als wijkbewoner hiervoor aanmeldt. Heeft u kunst (of kitsch) dat u graag eens wilt laten taxeren? Dan is dit uw kans. Bewoners van de wijk Bergermeer kunnen kosteloos deelnemen.

Zo doet u mee:

Mail een aantal goede foto’s in JPG-formaat naar vebo@chello.nl onder vermelding van ‘Kunst & Kitsch’. Vermeld hierbij uw naam en adres plus in een paar regels de achtergrond van uw object. Maak niet alleen een foto van de voorkant, maar ook van de achterkant van het object. U kunt schilderijen, glaswerk, keramiek, grafiek of foto’s inbrengen, maar Larry is niet gespecialiseerd in boeken, sieraden, postzegels of munten.

We maken samen met Larry Koning vooraf een selectie van de artikelen die zullen worden beoordeeld. De eigenaren van deze artikelen zullen vooraf hierover worden geïnformeerd zodat zij bij de toelichting in de Nic. Beetschool aanwezig kunnen zijn. Daarnaast is dit evenement voor iedereen gratis te bezoeken, maar je kunt niet ter plekke nog kunst inbrengen.

We maken er een echte Kunst & Kitsch Bergermeer van! Met Jan Luiyf als presentator van dienst!
Let op: U kunt uw foto’s insturen tot uiterlijk 10 juni.

Wanneer: 1 juli, 11-13 uur
Waar: Nic Beetsschool 1, in de aula.
Hoe: Mail foto’s naar vebo@chello.nl
Deadline: 10 juni

Prettige Kerstdagen!

By Nieuws

Het bestuur van de Wijkvereniging Bergermeer wenst u hele fijne kerstdagen en een prachtig 2018. We nodigen u van harte uit op de Nieuwjaarsborrel op 13 januari (zie elders op dee site).