Algemene leden vergadering
Donderdag 7 april 2022  vanaf 20.00

De Jaarlijkse algemene leden vergadering van wijkvereniging de Bergemeer, wordt georganiseerd in de aula van de Nic. Beetsschool.

Gastspreker op deze avond is Jan Roobeek, hij praat ons bij over de Alkmaarse kaas: Alkmaars Goud

Jan komt vertellen over deze bijzondere kaas en laat ons natuurlijk ook proeven. CasaKramer heeft speciaal voor de gelegenheid een mooie wijn erbij gezocht. Zorg dus dat je erbij bent!

De agenda heeft de volgende onderwerpen:

 

1. opening ALV en mededelingen bestuur
2. vaststellen agenda
3. oproep vanuit het bestuur
4. bestuur:
a. nieuwe bestuursleden
b. penningmeester
5. ingekomen stukken
6. Verslag van de ALV van 18-03-2021 (zie website)
7. Vaststelling jaarcijfers (zie website)
8. Controle (en benoeming) kascontrole
9. Evenementen 2022
10. Rondvraag
11. Introductie Alkmaars Goud met proeverij van Alkmaars Goud met een bijpassende wijn van Casa Kramer