Open Podium Park De Oude Kwekerij

De zomer lijkt nog ver, maar toch maakt Werkgroep Theater van Park De Oude Kwekerij weer plannen voor het komende seizoen. Ook in 2023 organiseert de werkgroep weer zes Open Podia in het amfitheater aan de Jan van Scorelkade achter station Alkmaar. Het Open Podium is bestemd voor kleinschalige, meest akoestische optredens van beginnende en amateur artiesten die graag hun kunst willen delen met een welwillend publiek, dat gemiddeld uit honderd toehoorders bestaat. De bedoeling is dat er op elk van de middagen vier verschillende acts zijn.

Op de zondagmiddagen 16 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus en 10 september is de vlakke vloer van het amfitheater beschikbaar voor singer-songwriters, folkbands, theatergroepen en wat dies meer zij. Voor al deze datums kunnen artiesten zich vanaf nu aanmelden.

Aanmelden en informatie via petravanrijnalkmaar@live.nl

VakantiePRET voor kinderen en jongeren met een beperking

Deze voorjaarsvakantie organiseert Stichting Sport-Z een sportieve ochtend voor kinderen en jongeren met een beperking. Woensdag 1 maart kunnen zijn meedoen aan een sportinstuif (10.00-12.00 uur) in sportcomplex De Meent in Alkmaar. Naast de instuif met luchtkussens en spelletjes staan er clinics trampolinespringen en lasergamen op het programma. De kosten bedragen € 5,- per deelnemer, aanmelden kan via sport-z.org/vakantiepret.

In de voorjaarsvakantie organiseren diverse sportaanbieders en organisaties activiteiten, maar er zijn altijd kinderen en jongeren die hier niet aan mee kunnen doen omdat zij niet mee kunnen komen met dit reguliere aanbod. Sport-Z vindt dat sporten en bewegen toegankelijk moet zijn voor íedereen, ook als je een beperking hebt. Dankzij een bijdrage uit het Alkmaarse Sportakkoord organiseert zij daarom deze voorjaarsvakantie VakantiePRET, een leuke sportdag waar het opdoen van een plezierige succeservaring voorop staat.

Bij de sportinstuif op 1 maart er allemaal leuke sporten, luchtkussens en spelletjes uitgestald waar je jezelf lekker bij kan uitleven. Sport-Z zorgt voor voldoende professionele begeleiding waardoor de kinderen zelfstandig het programma kunnen uitvoeren. Voor ouders/verzorgers is er de mogelijkheid aanwezig te blijven als dit van toegevoegde waarde is voor de begeleiding van de deelnemer.

Aanmelden kan via www.sport-z.org/vakantiepret. Betalen gebeurt op de dag zelf. Wie eerst meer informatie wilt kan contact opnemen met Thomas Botman, via t.botman@sport-z.org of 06 25 32 62 88.

Vrijwilligers gezocht

Ook in 2023 wil Wijkvereniging Bergermeer weer een aantal evenementen organiseren. Om die activiteiten te kunnen bewerkstelligen zijn er mensen nodig die de schouders eronder willen zetten. De wijkvereniging zoekt (groepjes) buurtbewoners die deze feestelijkheden verder willen ontwikkelen, er een geheel nieuwe draai aan willen geven of mee willen helpen tijdens het evenement. Het bestuur zal meehelpen en ondersteunen waar dat gevraagd wordt.

Voorlopig hebben we de volgende activiteiten op de rol staan:

LEGO dag

Wijkvereniging Rembrandtkwartier heeft een enorme hoeveelheid LEGO en DUPLO en het is natuurlijk geweldig dat die wijkvereniging de kinderen uit de Bergermeer, het Bergerhof en het Bleaustraatkwartier de gelegenheid biedt om met al die blokjes prachtige bouwwerken te kunnen maken. Het plan is om dat op een nog niet bepaalde zaterdag plaats te laten vinden in de gymzaal van de school. Wie, ouders, grootouders, jongeren, willen zich met de organisatie van deze legodag gaan bemoeien? Er zijn ongeveer zes mensen nodig om te helpen bouwen, limonade uit te reiken etc.. Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben?

Paaseieren zoeken, eerste paasdag, 9 april 2023

Deze zoekactie in het Park de Oude Kwekerij bleek in 2022 een groot succes. Het was prachtig weer, de paashazen dansten als nog nooit vertoond en 2000 eieren werden in rap tempo tussen de plantjes vandaan gehaald. Er waren op deze mooie ochtend veel kinderen met aanhang aanwezig, in totaal ongeveer 300 mensen. Ook voor deze actie zijn een paar enthousiastelingen nodig. Wil en kun je helpen bij het verstoppen van de eieren, het koffie en thee schenken en natuurlijk het bewonderen van alle eitjes die gevonden zijn? Je bent van harte welkom. Bovendien zijn er twee personen nodig die zich willen hullen in de paashaaspakken.
Misschien met een paar vrienden of buren? Kun je ook afwisselen bij de bezigheden. Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben?

Koningsdag, 27 april, rommelmarkt en buitenspelletjes

Dit jaar willen we heel graag in het Park de Oude Kwekerij een rommelmarkt voor kinderen organiseren en daarnaast willen we ook allemaal spelletjes uitzetten. We hopen zo een echt feestelijke Koningsdag te kunnen vieren in het Park de Oude Kwekerij. U snapt dat we dit zonder hulp van vrijwilligers echt niet gaan redden. We hebben hier veel mensen nodig om alles klaar te zetten en de deelnemers te begeleiden. De catering moet uiteraard ook goed geregeld zijn. Deze activiteit vereist een grotere groep helpende handen. Ook ideeën over de organisatie zijn van harte welkom.

Muziek in de wijk

Dit jaar geen Muziek bij de Buren, maar alleen Muziek in de Wijk. In 2022 hebben we een combinatie gehad van muziek bij de mensen thuis en muziek in de wijk. Dat laatste speelde zich vooral af op het veld bij de Nic. Beetsschool. Er was een DJ, er stonden springkussens, een orgel reed door de wijk, kinderen zaten in de rij om geschminkt te worden en natuurlijk kannen vol limonade. Later op de dag waren er trommelaars en in het park stond de DJ klaar om de buurtbewoners te laten dansen. Helaas goot het. Dit jaar willen we ook zoiets organiseren in juni. Welke (muzikale) groep wil zich hier op storten? Ook kun je je zonder groep aanmelden als vrijwilliger. Die groep vormt zich vanzelf. Ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. Het is niet perse de bedoeling dat het bestuur bepaalt wat je moet doen. We hopen op een mooie dag met veel muziek en een gezellig terras met veel muziek, ook dit is ook alleen mogelijk met hulp en inzet van vrijwilligers.

Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben? Die kun je krijgen bij Rita Hellemons: mobiel 0651476529 of mail naar: bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl