Vrijwilligers gezocht

Ook in 2023 wil Wijkvereniging Bergermeer weer een aantal evenementen organiseren. Om die activiteiten te kunnen bewerkstelligen zijn er mensen nodig die de schouders eronder willen zetten. De wijkvereniging zoekt (groepjes) buurtbewoners die deze feestelijkheden verder willen ontwikkelen, er een geheel nieuwe draai aan willen geven of mee willen helpen tijdens het evenement. Het bestuur zal meehelpen en ondersteunen waar dat gevraagd wordt.

Voorlopig hebben we de volgende activiteiten op de rol staan:

LEGO dag

Wijkvereniging Rembrandtkwartier heeft een enorme hoeveelheid LEGO en DUPLO en het is natuurlijk geweldig dat die wijkvereniging de kinderen uit de Bergermeer, het Bergerhof en het Bleaustraatkwartier de gelegenheid biedt om met al die blokjes prachtige bouwwerken te kunnen maken. Het plan is om dat op een nog niet bepaalde zaterdag plaats te laten vinden in de gymzaal van de school. Wie, ouders, grootouders, jongeren, willen zich met de organisatie van deze legodag gaan bemoeien? Er zijn ongeveer zes mensen nodig om te helpen bouwen, limonade uit te reiken etc.. Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben?

Paaseieren zoeken, eerste paasdag, 9 april 2023

Deze zoekactie in het Park de Oude Kwekerij bleek in 2022 een groot succes. Het was prachtig weer, de paashazen dansten als nog nooit vertoond en 2000 eieren werden in rap tempo tussen de plantjes vandaan gehaald. Er waren op deze mooie ochtend veel kinderen met aanhang aanwezig, in totaal ongeveer 300 mensen. Ook voor deze actie zijn een paar enthousiastelingen nodig. Wil en kun je helpen bij het verstoppen van de eieren, het koffie en thee schenken en natuurlijk het bewonderen van alle eitjes die gevonden zijn? Je bent van harte welkom. Bovendien zijn er twee personen nodig die zich willen hullen in de paashaaspakken.
Misschien met een paar vrienden of buren? Kun je ook afwisselen bij de bezigheden. Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben?

Koningsdag, 27 april, rommelmarkt en buitenspelletjes

Dit jaar willen we heel graag in het Park de Oude Kwekerij een rommelmarkt voor kinderen organiseren en daarnaast willen we ook allemaal spelletjes uitzetten. We hopen zo een echt feestelijke Koningsdag te kunnen vieren in het Park de Oude Kwekerij. U snapt dat we dit zonder hulp van vrijwilligers echt niet gaan redden. We hebben hier veel mensen nodig om alles klaar te zetten en de deelnemers te begeleiden. De catering moet uiteraard ook goed geregeld zijn. Deze activiteit vereist een grotere groep helpende handen. Ook ideeën over de organisatie zijn van harte welkom.

Muziek in de wijk

Dit jaar geen Muziek bij de Buren, maar alleen Muziek in de Wijk. In 2022 hebben we een combinatie gehad van muziek bij de mensen thuis en muziek in de wijk. Dat laatste speelde zich vooral af op het veld bij de Nic. Beetsschool. Er was een DJ, er stonden springkussens, een orgel reed door de wijk, kinderen zaten in de rij om geschminkt te worden en natuurlijk kannen vol limonade. Later op de dag waren er trommelaars en in het park stond de DJ klaar om de buurtbewoners te laten dansen. Helaas goot het. Dit jaar willen we ook zoiets organiseren in juni. Welke (muzikale) groep wil zich hier op storten? Ook kun je je zonder groep aanmelden als vrijwilliger. Die groep vormt zich vanzelf. Ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. Het is niet perse de bedoeling dat het bestuur bepaalt wat je moet doen. We hopen op een mooie dag met veel muziek en een gezellig terras met veel muziek, ook dit is ook alleen mogelijk met hulp en inzet van vrijwilligers.

Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben? Die kun je krijgen bij Rita Hellemons: mobiel 0651476529 of mail naar: bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl

Algemene Ledenvergadering 19 november 2019

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op 19 november 2020, online via Zoom.

Als gevolg van alle eisen en restricties rondom het Corona-virus hebben wij besloten de ledenvergadering deze ronde voor iedereen toegankelijk te maken op zeer veilige afstand. We zullen de vergadering namelijk online organiseren. U moet zich hiervoor aanmelden!

[button color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” url=”https://wijkverenigingbergermeer.nl/aanmelden-online-alv-19-november-2020/” text=”Klik hier om u aan te melden” color_override=””]

 

Agenda

 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de ALV van 12 maart 2020
 5. Begroting 2021
 6. Evenementen 2021
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Nieuwjaarsborrel 2020

Het bestuur van de Wijkvereniging Bergermeer
nodigt je uit voor de Nieuwjaarsborrel 2020!

Datum: zaterdag 11 januari
Tijd: van 16:00 tot 18.30 uur
Plaats: Nic. Beetsschool 1

Op 11 januari ontvangen wij je vanaf 16:00 met bubbels om te proosten op een mooi nieuw jaar!

Daarna zijn alle drankjes slechts € 1,00: het Happy Hour van de Wijkvereniging! Kids drinken gratis!

Nieuw dit jaar: je kunt ook gewoon pinnen!

Muziek is geen probleem: we draaien wat jullie willen!
We maken samen met jullie de TOP 2019 en laten die tijdens de borrel horen.
Mail je favoriete nummer naar maik@ergowebshop.nl.

Kinderen kunnen knutselen en schilderen, opnieuw in de aula. We zetten ze niet in de gang!

Dus kom, neem je kinderen, ouders en buren mee, en maak er een gezellige middag van!

Informatie JOL 2019

Vereniging JOL-Bergerhof bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die voor dit verantwoordelijke werk belangeloos een deel van de eigen vakantie beschikbaar stelt om ruim 200 kinderen van maandag 12 t/m donderdag 22 augustus plezier te bezorgen. Het thema van dit jaar is

MAGIE

Wij willen  u duidelijk en volledig informeren over de duur van onze activiteiten, de globale tijden waarop ze plaats vinden en de persoon met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft. Persoonlijk langskomen is natuurlijk ook mogelijk en wel zo gemakkelijk, onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen wij dan uw vragen beantwoorden.

De JOL vind plaats in het Stadspark de oude Kwekerij. http://www.parkdeoudekwekerij.nl/

Het opbouwen duurt van di. 6 aug. t/m zondag 11 augustus

De eerst week met kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 12 augustus t/m vrijdag avond 16 augustus. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot globaal 16.00

In het tussenweekend op zaterdag 17 en 18 augustus zijn er geen kinderactiviteiten.

Op zaterdag 17 augustus geniet de leiding van een besloten feest.

De tweede week met  kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 19 augustus en duurt t/m donderdag avond. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot globaal 16.00.

Het opruimen vindt plaats op vrijdag 23 augustus

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met onze activiteiten op:

Vrijdag 16 augustus tijdens onze open avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Donderdag 22 augustus tijdens onze slotavond van 18.45 tot 22.30

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BEGRIP

Het Jolteam.

Contact JOL-Bergerhof,

Lien Kroon (Project leider) of Rosalien van Reenen (Voorzitter)
0633697297
info@jolbergerhof.nl
www.jolbergerhof.nl

Muziek bij de Buren 23 juni 2019

Beste wijkbewoners,
Blokkeer alvast in uw agenda: Zondagmiddag 23 juni organiseert de wijkvereniging Bergermeer wederom Muziek bij de Buren. Een aantal buurtbewoners stelt hun huis beschikbaar voor muzikanten. Er worden diverse genres aangeboden en er kan weer gekozen worden voor 3 concertjes van ca 20 tot 25 minuten. In totaal zal deze concertenreeks duren van 15:00 tot 17.00 uur. Denkt u erover om uw huis ook beschikbaar te stellen ? Neem dan voor verdere informatie contact op met Elly Bootsma viaellybootsma@me.com.
Vanzelfsprekend hopen we op een hoge opkomst ! Houd de website en De Componist in de gaten voor aanvullende informatie. Alvast graag tot 23 juni !

Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

Op 21 maart vindt de ALV plaats. Inloop vanaf 19:30 uur, start 20.00 uur in de aula van de Nic. Beetsschool. In het voorprogramma kunt u kennis maken met twee nieuwe functionarissen van Alkmaar-West.  Jos Sinnege onze gebiedsconsulent, ‘verbindingsofficier’ tussen wijk en Gemeente. Tevens wegwijzer voor wie een weg zoekt bij gemeentelijke instanties. Zeer ervaren in het werk voor de wijk. Daarnaast maakt u kennis met Bert Been, wijkagent voor Alkmaar-West. Van hem horen we hoe het staat met de veiligheid in onze stad en onze omgeving.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Benoeming van de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag van de ALV van 15 november (2018) Notulen ALV november (2)
 6. Financieel jaarverslag 2018 Winst en Verlies + Balans 2018 ALV (1)
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Benoeming kascommissie 2019
 9. Belangenbehartiging – verkeerssituatie Beethovensingel – drukte op de paardenrotonde
 10. Vacature secretaris
 11. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er een borreltje.