Ook in 2023 wil Wijkvereniging Bergermeer weer een aantal evenementen organiseren. Om die activiteiten te kunnen bewerkstelligen zijn er mensen nodig die de schouders eronder willen zetten. De wijkvereniging zoekt (groepjes) buurtbewoners die deze feestelijkheden verder willen ontwikkelen, er een geheel nieuwe draai aan willen geven of mee willen helpen tijdens het evenement. Het bestuur zal meehelpen en ondersteunen waar dat gevraagd wordt.

Voorlopig hebben we de volgende activiteiten op de rol staan:

LEGO dag

Wijkvereniging Rembrandtkwartier heeft een enorme hoeveelheid LEGO en DUPLO en het is natuurlijk geweldig dat die wijkvereniging de kinderen uit de Bergermeer, het Bergerhof en het Bleaustraatkwartier de gelegenheid biedt om met al die blokjes prachtige bouwwerken te kunnen maken. Het plan is om dat op een nog niet bepaalde zaterdag plaats te laten vinden in de gymzaal van de school. Wie, ouders, grootouders, jongeren, willen zich met de organisatie van deze legodag gaan bemoeien? Er zijn ongeveer zes mensen nodig om te helpen bouwen, limonade uit te reiken etc.. Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben?

Paaseieren zoeken, eerste paasdag, 9 april 2023

Deze zoekactie in het Park de Oude Kwekerij bleek in 2022 een groot succes. Het was prachtig weer, de paashazen dansten als nog nooit vertoond en 2000 eieren werden in rap tempo tussen de plantjes vandaan gehaald. Er waren op deze mooie ochtend veel kinderen met aanhang aanwezig, in totaal ongeveer 300 mensen. Ook voor deze actie zijn een paar enthousiastelingen nodig. Wil en kun je helpen bij het verstoppen van de eieren, het koffie en thee schenken en natuurlijk het bewonderen van alle eitjes die gevonden zijn? Je bent van harte welkom. Bovendien zijn er twee personen nodig die zich willen hullen in de paashaaspakken.
Misschien met een paar vrienden of buren? Kun je ook afwisselen bij de bezigheden. Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben?

Koningsdag, 27 april, rommelmarkt en buitenspelletjes

Dit jaar willen we heel graag in het Park de Oude Kwekerij een rommelmarkt voor kinderen organiseren en daarnaast willen we ook allemaal spelletjes uitzetten. We hopen zo een echt feestelijke Koningsdag te kunnen vieren in het Park de Oude Kwekerij. U snapt dat we dit zonder hulp van vrijwilligers echt niet gaan redden. We hebben hier veel mensen nodig om alles klaar te zetten en de deelnemers te begeleiden. De catering moet uiteraard ook goed geregeld zijn. Deze activiteit vereist een grotere groep helpende handen. Ook ideeën over de organisatie zijn van harte welkom.

Muziek in de wijk

Dit jaar geen Muziek bij de Buren, maar alleen Muziek in de Wijk. In 2022 hebben we een combinatie gehad van muziek bij de mensen thuis en muziek in de wijk. Dat laatste speelde zich vooral af op het veld bij de Nic. Beetsschool. Er was een DJ, er stonden springkussens, een orgel reed door de wijk, kinderen zaten in de rij om geschminkt te worden en natuurlijk kannen vol limonade. Later op de dag waren er trommelaars en in het park stond de DJ klaar om de buurtbewoners te laten dansen. Helaas goot het. Dit jaar willen we ook zoiets organiseren in juni. Welke (muzikale) groep wil zich hier op storten? Ook kun je je zonder groep aanmelden als vrijwilliger. Die groep vormt zich vanzelf. Ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. Het is niet perse de bedoeling dat het bestuur bepaalt wat je moet doen. We hopen op een mooie dag met veel muziek en een gezellig terras met veel muziek, ook dit is ook alleen mogelijk met hulp en inzet van vrijwilligers.

Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben? Die kun je krijgen bij Rita Hellemons: mobiel 0651476529 of mail naar: bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl