Category

Algemeen

Begroting 2020 & jaarcijfers 2018

By Algemeen, Nieuws

Onze penningmeester heeft de begroting voor 2020 opgesteld. Deze begroting wordt aan u ter beschikking gesteld zodat u er kennis van kunt nemen. Bij vragen kunt u zich richten tot onze penningmeester.

U kunt de begroting als PDF document downloaden via onderstaande knop:

Download hier de begroting 2020 (PDF)

 

Ook de jaarcijfers 2018 zijn door de penningmeester beschikbaar gemaakt. U kunt deze als PDF document downloaden via onderstaande knop:

Download hier de jaarcijfers 2018 (PDF)

 

 

 

De voorzitter stelt zich voor

By Algemeen, Nieuws

Elger Snikkenburg

Beste bewoners van de ‘Bergermeer’,

Even voorstellen. Mijn naam is Elger Snikkenburg en toen deze wijk nog een grote bouwput was stond mijn wieg in Amsterdam. Daar heb ik een groot deel van mijn leven doorgebracht maar Mokummer ben ik al lang niet meer. Werken doe ik daar nog wel als jurist bij de grootste bank van Nederland. Dat ik daarbij direct uitkijk op de Johan Cruijff Arena kan mij niet deren, je weet dat je bijna thuis bent als je het AFAS stadion ziet.

Het Amsterdamse voor Haarlem verruilen bleek een goede zet. Daar heb ik mijn Franse vrouw leren kennen en is onze oudste geboren. Dat laatste was ook gelijk de reden om naar de Bergermeer te verhuizen. Ons appartementje was daar niet op berekend. Onze jongste zag het levenslicht vervolgens niet lang daarna in het MCA.

Inmiddels wonen we hier alweer zo’n tien jaar en is het gezin uitgebreid met een hond. Het leuke daarvan is dat je veel meer door de buurt wandelt en met veel meer mensen een praatje maakt. Dan valt het des te meer op wat een mooie wijk dit is en hoeveel leuke en interessante mensen daar wonen. Via de wijkvereniging wordt dat hopelijk alleen maar meer.

Toen ik gevraagd werd om de rol van voorzitter op mij te nemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Pas als je het van wat dichterbij bekijkt zie je wat een positieve invloed de vereniging op de wijk heeft. Soms heel zichtbaar, via de activiteiten die worden georganiseerd en het blaadje dat u nu leest maar soms ook wat meer op de achtergrond via inspraak, het aanvragen van subsidies voor wijkgerelateerde zaken en het ondersteunen van initiatieven vanuit de wijk (zoals de buitenspeeldag). Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren en ik hoop u ook.

Afscheid Anneke Dirkx & Welkom Elger Snikkenburg

By Algemeen

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van 15 november j.l. hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter Anneke Dirkx. Na een periode van maar liefst acht jaar waarvan zevenenhalf jaar als voorzitter heeft Anneke besloten dat het tijd is om het stokje over te dragen aan een andere enthousiasteling binnen de wijk. Wij kunnen alleen maar vol trots en met groot respect terugkijken op iemand die met enorme toewijding en energie de wijkvereniging echt als een actieve en betrokken vereniging heeft neergezet. Zelfs ondergetekende weet half nog niet welke werkzaamheden Anneke allemaal naast haar voorzitterschap de afgelopen acht jaar op zich heeft genomen om o.a. de diverse evenementen die in wijk jaarlijks worden georganiseerd tot een succes te maken.

Al jouw inzet heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat wij relatief snel een nieuwe enthousiasteling in de wijk hebben gevonden, die graag het stokje wilde overnemen. Met grote trots kunnen wij hierbij melden dat dhr Elger Snikkenburg per 1 januari 2019 formeel het voorzitterschap de wijkvereniging op zich zal nemen. In de komende communicatie zal Elger zichzelf verder introduceren, maar wij kijken in ieder geval vol enthousiasme uit naar zijn  komst.